Artister

Hver uke har studioene et gjevnt besøkstall, på mellom 40 – 50 unge.
Av disse er det et lite knippe som ekstra aktive, som også er med og organisere og arrangere.

ABBE

AwGE

Simon Desta

ARI

Nati

Karl La Flame